ПРЕДИМСТВАТА НА ЗЕОЛИТАТА В БАСЕЙН
Зеолитът има висок капацитет на филтруване: частиците се улавят не само между едно зърно и друго, но и вътре в микротубулите, които се намират в самите гранули.
Благодарение на своята физико-химична структура той съдържа калциеви, натриеви и магнезиеви катиони, които се свързват с амониевия йон.


РЕЗУЛТАТИ

  • Намаляване на неприятните миризми, клоамините и микроорганизмите.
  • Намаляване на зачервяването на очите и кожата.
  • Силни икономии на химически продукти и използване на цялата филтрационна система;
  • Nо-малко материали, по-дълъг живот на материала (приблизително 7-8 години)
  • Cпестявайки вода, поради по-малката нужда от промиване.


ДОЗИРОВКА


60 кг зеолит (между 0,7 и 2,0 мм) отговаря на 100 кг пясък (0,4 - 0,8 мм фракция).
За да възстановите химическите характеристики на зеолита, вкарайте 10% солев разтвор във филтъра (1 кг NaCl на всеки 10 л вода за 6-12 часа, след което извършете промиване)