Kontaktet Vigna Tech - Teknologji në Vreshtari

VIGNA TECH s.r.l.s
Qarku Dota N. 28 - Kapitulli 14053-Canelli (AT)
Numri Rea: AT-130235
P.I 01623950050 Kapitali aksionar 5.000 I.V.

EXPORT

Cell. 375-6168405

Mail: export@vignatech.it

Orari i Magazinës

Mëngjesin 08 në ora 12 dhe 00
Pasdite 13.00 - 18.30
Për raste urgjente telefononi në çdo kohë.


 

 

Na ndiqni në Facebook