P BRFITIMET E ZEOLITES N K KABASITE N V VITIKULTURE

Në këtë pjesë agronomi ynë ka prodhuar protokolle për situata të ndryshme në vresht me raste të ndryshme të sulmeve të sëmundjeve ndaj hardhisë: mbani mend që në çdo rajon të Italisë, çdo vresht ka karakteristikat e veta që hartohet një protokoll i personalizuar bazuar në shumë faktorët që ndikojnë në bimën tuaj. Nuk ka asnjë manual të vetëm nga Veriu në Jug (për faktorët e listuar më lart) por ne ndjekim nevojat që lidhen me territorin !!

PERONOSPORA plasmopara viticola

PERONOSPORA plasmopara viticola

Gjethet e prekura nekrotizohen dhe bien herët, ndërsa lulëzimet, të cilat janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj patogjenit, kthehen në të verdhë dhe më pas nekrotizohen duke supozuar formën tipike "S" dhe thahen. Nga ana tjetër, në tufën midis vendosjes së frutave dhe fazës së mbylljes së tufës, në kushte të lagështisë së ulët ka një manifestim të patologjisë me kafe dhe tharje të pjesshme ose totale të rrushit dhe tufave që zakonisht marrin një formë "goditje"

Përfundimi i konsultimeve të trajtimit
Nga të dhënat e mbledhura gjatë provave në terren dhe testet pasuese me përdoruesit e drejtpërdrejtë të produktit, tregohet me të dhëna teknike dhe fotografike që në një komplot të trajtuar me kabasit tregohet si vijon:


Rritja e përgjithshme në shëndetin e bimëve
70% P CONRMBAJTJA E PAR F E INFEKTIMIT
KOMPANIMI I INFEKTIMIT 100% të DYT
· DEKULLAT DHE FUNKSIONET E MJETE TLE pastër nga sëmundja


MYK PLUHUR

Oidio

Formimi i një bardhezi të ndjerë me një pamje pluhur, i pranishëm në sipërfaqen e organeve të prekura, për shkak të ndërthurjes së hifteve në emision dhe sporeve. Organet që preken më shpesh janë gjethet barishtore dhe fidanet, më rrallë frutat në rritje.

Gjatë sulmeve, zonat e prekura pësojnë një njollë të dukshme në fazën e parë, duke hequr tashmë micelin, atëherë shfaqet nekroza e indeve. Në fazën e fundit ndodhin tharje dhe ndarje (kjo e fundit në organet mishi). Ndarjet e tha se lehtë mund të favorizojnë fillimin e patologjive siç është botrytis.

Përfundimi i konsultimeve të trajtimit

Nga të dhënat e mbledhura gjatë provave në terren dhe testet pasuese me përdoruesit e drejtpërdrejtë të produktit, tregohet me të dhëna teknike dhe fotografike që në një komplot të trajtuar me kabasit tregohet si vijon:

Rritja e përgjithshme në shëndetin e bimëve
80% P CONRMBAJTJA E PARIR E INFEKTIMIT
100% P CONRMBAJTJE E INFEKTIMIT, në përputhje me TRAJTIMIN
-BRUZIT AND DHE FUNKSIONET E MJETE TLE pastër nga sëmundja


Botrytis

Botrytis

Shkakton dy lloje të infeksioneve:
Kalb gri: ndodh gjatë pjekjes dhe kërkon lagështi të vazhdueshme të tokës ose një nivel të lartë lagështie në ajrin atmosferik. Infeksioni bën që grupet e infektuara të bien.
- Kalbje fisnike: ndodh në kushte të nxehta dhe të thata, kushtet e lagështa alternative për shkak të vesës së mëngjesit ose ngjarjeve sporadike me shi; këto favorizojnë një shpërndarje të kufizuar të kërpudhave, e cila rrit lagështirën dhe përmbajtjen e sheqerit të rrushit pa shkaktuar dëme të tepërt (veçanërisht të dobishme në prodhimin e verërave të likerit me cilësi të lartë.

Përfundimi i konsultimeve të trajtimit

Nga të dhënat e mbledhura gjatë provave në terren dhe testet pasuese me përdoruesit e drejtpërdrejtë të produktit, tregohet me të dhëna teknike dhe fotografike që në një komplot të trajtuar me kabasit tregohet si vijon:

Rritja e përgjithshme në shëndetin e bimëve
80% CONTAINMENT INFECTION
· THIRRJE TLE PLOTE DHE MALLRA TARD VDEKJES
· DEKANET DHE BUJQSIT QMNDRON T C GJITHA TLE MIR TLE pastër nga sëmundja