Контакти Vigna Tech - Технологија во лозарството

VIGNA TECH s.r.l.s

Regione Dota Nr. 28 - Cap.14053-Canelli ( AT )

Numero Rea: AT-130235

P.I 01623950050 Capitale sociale 5.000 I.V

АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ

  +39 342-1884256

amministrazione@vignatech.it

+39 375-6168405

Сертифицирана електронска пошта:

vignatecsrls@pec.it

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

infovignatech@gmail.com

Како да купам?

+ 39 328-1469772 Аndrea

+ 39 347-6844778 Emiljana

 

Skype: VIGNA TECH srls

EXPORT

 +39 375-6168405

export@vignatech.it

 

ВРЕМЕ МАГАЗИНИ

Oд 08.00 до 12.00

Попладне 13:00 до 18:30 часот

 За ургентните повици во секое време.